PENGUMUMAN KELULUSAN ONLINE 2024

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH SMK BINA ISLAM MANDIRI KERSANA Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segalanya pada kita semua. Para siswa yang bapak banggakan, sudah genap tiga tahun kalian belajar menuntut ilmu di SMK Bina Islam Mandiri Kersana, dengan cita-cita yang kalian…

Read More